Category Archives: Birthday Sms In Marathi

Marathi Sms Blogs

Marathi Sms Blogs:     Ka gheta kasht, kadhaysathi porgi shisht , Ka gheta kasht, kadhaysathi Porgi shisht, Naka ghalvu vel ani kha kuthetari usht .     Kitne chehre hai duniya me magar Hamko ek chehra nazar aata hai Duniya ko ab hum kya yaad karen Aapki yaadon me waqt sara guzar jata hai. […]

Marathi Birthday Wishes For Friends

┬áMarathi Birthday Wishes For Friends:     Ka gheta kasht, kadhaysathi porgi shisht , Ka gheta kasht, kadhaysathi Porgi shisht, Naka ghalvu vel ani kha kuthetari usht . Happy Birthday.     Kitne chehre hai duniya me magar Hamko ek chehra nazar aata hai Duniya ko ab hum kya yaad karen Aapki yaadon me waqt […]

Marathi Birthday Sms Blogs

Marathi Birthday Sms Blogs:   Ka gheta kasht, kadhaysathi porgi shisht , Ka gheta kasht, kadhaysathi Porgi shisht, Naka ghalvu vel ani kha kuthetari usht . Happy Birthday.   Kitne chehre hai duniya me magar Hamko ek chehra nazar aata hai Duniya ko ab hum kya yaad karen Aapki yaadon me waqt sara guzar jata […]